CÔNG TY TNHH NHƯ ÁNH DƯƠNG

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Hệ thống tủ điện

Hệ Thống cào phân tự động

Hệ thống tủ điện

Tủ điều khiển quạt

Thiết bị chuồng trại

Máng ăn tự động loại chứa 50kg

Thiết bị chuồng trại

Máng ăn tự động loại chứa 25kg

Thiết bị chuồng trại

Máng ăn tự động loại chứa 15kg

Thiết bị chuồng trại

Bộ chóa đèn dùng cho gia cầm

Thiết bị chuồng trại

Bóng đèn hồng ngoại Interheat 100W

Thiết bị chuồng trại

Quạt thông gió

Thiết bị chuồng trại

Thiết bị chuống trại cho heo bầu

Thiết bị chuồng trại

Thiết bị chuồng trại cho heo đẻ

Thiết bị chuồng trại

Chuồng heo hậu bị

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Broilers

Broiler equipment

Pig Equipment

Animal food company

Broilers

Broiler equipment

Pig Equipment

Animal food company